پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

دیدگاه سپیده

درود
من میخوام از آقای حسینی فر خواهش کنم یک شعر برای من بسرایند. شماره ی تماس ایشون رو میخوام تا باهاشون صحبت کنم در این مورد
با تشکر