برای این دل دلمرده ام چوجان بودی

به فیض بخشی خورشیدآسمان بودی

شمیم گلشن رویت.چه خوش نشست بدل

زچهره شوق برانگیز جسم وجان بودی

زهیچ گل نتوانم شنید عطر تورا

چوخون عشق به رگهای دل روان بودی

قبول باورسختم توبودی وهستی

به فال بخت مراقرعه ی جوان بودی

خیال وخاطره وخواب هرسه راباهم

مرابه غربت وغم یارمهربان بودی

بپای چشمه به گلگشت ورقص دربربید

پری صفت به چمیدی ونغمه خوان بودی

اگرچه بارغم دوری ات به دوش من است

کجا وکی زنگاه دلم نهان بودی

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.