امید بخش زندگی جاودان تویی

دررهگذارعمرمرا همزبان تویی

آوای خوش.به زخمه ی نازتوسردهم

این نای شوق رالب نقل بیان تویی

تنها زسنگ توشکند شیشه دلم

این رازرابه گفته دل ترجمان تویی

درباغ ذهن من که به ازلت گرفته خو

ازهردریچه ی به گمانم جنان تویی

پرمیزند کبوترذوقم به سوی تو

درخیطه تصورآن آسمان تویی

من ازتباررازم وتوازبهار وگل

امید بخش زندگی جاودان تویی

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.