نبودی تاببینی آن نبردنابرابر را

که ازهنگامه اش باورکنی رنج برادررا

به یک سو لشگری سرتابپا غرق سلاح مکر

به یک سوقهرمانی خسته وبی یارویاوررا

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.