گل احساس توخوش بوی وفریباست .هنوز

چشم دل بسته به آن باغ تماشاست .هنوز

تاشکوفا نشوی خاطر جان افسرده ست

شب اندوه دراین غمکده برجاست.هنور

هیچ نقشی چوتوبرقاب دلم نیست که نیست

چهره درچهره.نظرپرورگلهاست.هنوز

نفسم تشنه آوای تومیباشدوبس

شور آوای تورا گوش تمناست.هنوز

بی تویک لحظه ندارد تب اندیشه بخویش

زندگی باتو برایم خوش وزیباست .هنوز

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.