گل ندارد عطر احساس گل روی تو را

هم طرازی نیست از بوییدنش بوی تو را

باغ دیداررخت باشد خیال انگیزتر

طبع دم گرمی نداردگرمی خوی تورا

هرنظرآیینه پوش جلوه هایی وهنوز

چشم گردون خیره مانده جلوه روی تورا

تا شکوفا میشوی ازپشت پرچین خیال

عطرگل آمیزه باخود میکند کوی تورا

بی سبب نبودکه این دلبسته دیرآشنا

بسته برپای وجودش رشته موی تورا

درقمارعشق اودست دلش را باخته

با جهان سودا نبازد تیغ ابروی تو را

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.