دیده شوق دلم تشنه دیدار کسی است

مرغ طبعم به هوای گل رخسارکسی است

پای رفتار ندارم به جز.ازکوی نگار

طاقتم چله نشین خم پرگار کسی است

هرنفس شعر ترم نغمه سرای .لب اوست

طوطی طبع به اندیشه گلزارکسی است

کوهرشعر من ازچشمه ی احساس بود

آن گرامی صدف رونق بازارکسی است

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.