چشم جانم چون تودلخواهی ندید

هم طراز چهره ات ماهی ندید

نو گل زیبای باغ آرزو

دیده ام جزکوی تو راهی ندید

هم ردیف ساز آوای لبت

هرسرودوشعرهمراهی ندید

شوق دیدارت همیشه بامن است

چون غم هجران روانکاهی ندید

رخنه کرده دروجودم مهر تو

دروفای خویش کوتاهی ندید

 

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.