بابهارجلوه اش قال ومقالی داشتم

درحریم امتیاز او مجالی داشتم

تانیوش دل کنم آوای شورانگیزاو

درهوای دیدنش شوری وحالی داشتم

هرزبان درپیش او.زندانی ابر سکوت

تالبی برهم زنم ازدل سوالی داشتم

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.