گل تماشایی شوق است گریبان تورا

شیوه دلبری چشم غزل خوان تورا

دست آویز طلب میکندازجوشش ذوق

باغ احساس دلم زلف گل افشان تورا

عطرحسی که توراهست به گاه ابراز

ذوق بوکرده بهارلب خندان تورا

بایدازسیتره ماه نظرخواه شوی

تاکه تفسیر کندسایه مژگان تورا

هرنظردیده دل درتب وتابی دگراست

ازدل آشوبی دل عشوه پنهان تورا

نقش هرباغ گل ازخاطرشادش نبرد

جلوه های هنرنرگس فتان تورا

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.