دیشب ازغم سوختم درخویش وتنهاگریه کردم

ازغم دیروز نالیدم زفردا گریه کردم

دیشب ازاحساس تلخ بازتاب مرگ باور

همنفس بابغض دلتنگ نفسها گریه کردم

تونمیدانی چه جانسوزازلهیب بیقراری

سالها درحسرت باغ تماشا گریه کردم

قصه این نامرادی ها حدیث تازه ی نیست

درغم تکرارفرداهای فردا گریه کردم

داغ برداغ فرودستان فلک تاچندوتاکی

منکه دیشب سوختم درخویش وتنهاگریه کردم

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.