برای این دل دلمرده ام توجان بودی

توفیض بخش چنان مهر آسمان بودی

شمیم دلکش کویت چه خوش نشست بدل

تویی که شوق برانگیزجسم وجان بودی

زهیچ گل نتوانم شنید عطر تورا

چوخون عشق برگهای من روان بودی

قبول باور جان بوده ی ومیباشی

به فال بخت دلم قرعه ی جوان بودی

خیال وخاطره وخواب هرسه راباهم

همیشه وهمه جا یارومهربان بودی

بپای چشمه به گل گشت ورقص دربربید

پری صفت به چمیدی ونغمه خوان بودی

اگرچه راه به جایی نمی برم بی تو

کجا وکی زنگاه دلم نهان بودی

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.