گل بیان توخوشبوترین گل سخن است

تن شعور توراعطرذوق پیرهن است

بهاررابه تماشای چهره ات ببری

دمی که باغ نگاهت زمهرخنده زن است

زطرزنازتو.والاتری به گاه خرام

خمیده سربرتوارغوان ویاسمن است

مدام درنفسم واژه واژه می جوشی

گل کلام که دل میبردازآن دهن است

نوای عشق به آوای نای دلکش توست

پرازصفای نوایت فضای جان من است

تودرنهایت حسنی بنابه باور دل

گل بیان توخوش بوترین گل سخن است

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.