گل باغ .غزلم عطرتوراداردوبس

پای شوقم سفرکوی توراداردوبس

گوهر شعروشعورم سربازارطلب

سنگ احساس ترازوی توراداردوبس

زده ی تیرخلاص وچه شکایت که دلم

همه لب منت بازوی توراداردوبس

پای رفتار ندارم به صفای دگری

چونکه آن شوق تکاپوی توراداردوبس

گل که اینگونه شده شهره آفاق .زحسن

رنگ وبوئی زگل روی توراداردوبس

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.